• profil firmy

    Aktivity, hlavní opory firmy KankX, sahají až do roku 1992. Od tohoto letopočtu současná opora této firmy spolupracovala na různých, velmi odvážných projektech, které se však nikdy nerealizovaly. A právě z důvodu realizace různých velmi zajímavých projektů vzniká začátkem roku 2000 firma KankX.

  • výstavba počítačových sítí a jejich správa
    • stavíme počítačové sítě na klíč